Referencje

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu położonych przy ulicy Kochanowskiego 2a i 3, znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków

Okres realizacji: 

2014