Referencje

FU Dworek «Róża Poraja»

Rozbudowa budynku gospodarczego z przebudową i zmianą przeznaczenia na budynek hotelowy w Budzijewie

Okres realizacji: 

2012-2013