Referencje

Burmistrz Miasta Chodzieży

Rozbudowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej Nr 3 w Chodzieży, adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz remont pomieszczeń świetlicy

Okres realizacji: 

2014