Referencje

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Okres realizacji: 

2015-2016