Referencje

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budowa budynku mieszkalnego 26-rodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w Chodzieży przy ulicy Żeromskiego 23

Okres realizacji: 

2007-2008