Realizacje

Rozbudowa placu kompostowego na oczyszczalni ścieków w Pile – płyta betonowa o powierzchni 4400 m2