Realizacje

Łącznik oraz nowe skrzydło w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży