Realizacje

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Chodzieży dla Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego