Referencje

«Spółka Wodno-Ściekowa GWDA Sp. z o.o.»

Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych

Okres realizacji: 

2015