Realizacje

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży