Realizacje

Zaplecze socjalne przy boisku sportowym we wsi Wyszyny

Okres realizacji: 12.2009-04.2011